Shetkarispeak : शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन संसाधन

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, शेतकरीस्पीक (Shetkarispeak) ही एक नवीन वेबसाईट आहे जी शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आली आहे. या वेबसाईटचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीशी …

Read more